Hubungi Kami 24/7 - (0274) 5019035

Syarat Sah Subjektif dan Objektif dalam Perjanjian

Syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dibagi menjadi syarat sah subjektif dan syarat sah objektif. Syarat subjektif berkaitan dengan subjek dalam perjanjian, sedangkan syarat objektif berkaitan dengan objek dalam perjanjian. Dianne Touchell menulis tentang topik ini di situs webnya.